top of page

Tjenester

Du har en idè og et ønske.

Luftige Bilder realiserer det sammen med deg.

Luftige Bilder har nødvendig utstyr, kunnskap, erfaring og tillatelser for å fotografere og produsere video fra luften.

Prisen blir tilpasset oppdraget.

Luftige Bilder er opptatt av å utføre alle oppdrag trygt og sikkert, at du er fornøyd med resultatet (og helst at resultatet overgår forventningene) og prisen er i stil med hva som ønskes.

Små og store oppdrag. Privat og næringsdrivende.

Luftige Bilder er fleksible.

Eiendomsfoto Hvaler Dronefoto

Eiendomsfoto

Luftige Bilder tar unike dronebilder av eiendommer fra luften, og leverer redigerte bilder av høy kvalitet til privatpersoner, eiendomsmeglere og næringsdrivende.
Våre tjenester dekker alt fra salg og utleie av bolig og fritidsboliger til fremheving av bedrifter på nett og sosiale medier.

Dokumentering / markedsføring

Luftige Bilder spesialiserer seg på fotografering og -videografi fra luften, ideelt for dokumentasjon, markedsføring av tjenester eller produkter, og for å skape unikt innhold for nettet og sosiale medier.
Bildedokumentasjon Hvalerfergen Dronefoto
Ortofoto Rødfeltet

Inspeksjon / kartlegging

Luftige Bilder produserer data som kan brukes til å inspisere eiendom, bygningsmasse, konstruksjoner, og tak på brøkdelen av tiden og kostnaden det tradisjonelt tar.
Luftige Bilder produserer ortofoto som brukes til analyser, oppmåling, dokumentasjon og kartvedlikehold. Ortofoto er bilder tatt fra luften av et gitt areal med samme geometriske egenskaper som kart/satellittfoto, men med langt bedre oppløsning.

Ditt ønske

Du har en idè og et ønske.
La oss gå veien sammen og finne løsninger.
Fastlandsveien Hvaler Dronefoto

Landskapsfoto

Dronefoto landskap
Luftige Bilder tar landskapsfoto på "fritiden".

Alle bilder kan leveres på lerret, glass eller aluminium til konkurransedyktige priser fra profesjonelt trykkeri.
Ta kontakt om du ønsker noen av bildene
som veggdekor.

Se galleriet for flere bilder.
bottom of page